شناسنامه عبدالحسین فاطمی
 
نام عبدالحسین فاطمی
تماس با من
جنسیت مرد
سن 44
درباره من کیستم من ؟ ناله ای از نای نی ظلمتی از ظلمت شب های دی

کشور ایران  
شهر خاک کاشانه اویم همه عمر

تحصیلات نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم  
شغل  
سرگرمی ها همراه خانواده بودن  
علاقه مندی ها مطالعه/ فیلم / موسیقی